Hà Tĩnh chào đón 6 tân binh cho mua giải năm nay!

Tại mùa giải năm nay, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ký kết với 6 hợp đồng đến từ các đội bóng
Đ𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉a𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 (𝑻𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒆̣̂) – Quảng Nam, 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒊 𝑯𝒂̀ (𝑻𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒆̣̂) – SHB Đà Nẵng, 𝑷𝒉𝒂𝒏 Đ𝒊̀𝒏𝒉 𝑽𝒖̃ 𝑯𝒂̉𝒊 (𝑻𝒉𝒖̉ 𝒎𝒐̂𝒏) – Hải Phòng, 𝑵𝒈𝒐̂ 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 (𝑻𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒆̣̂) – Quảng Nam, 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑽𝒂̆𝒏 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 (𝑯𝒂̣̂𝒖 𝒗𝒆̣̂) – Hải Phòng, 𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 Đ𝒖̛́𝒄 𝑳𝒐̛̣𝒊 (𝑯𝒂̣̂𝒖 𝒗𝒆̣̂) – Quảng Nam. Hi vọng sẽ là một mùa giải khỏi sắc của đội bóng núi Hồng.

Hà Tĩnh chào đón 6 tân binh cho mua giải năm nay!

Để lại bình luận

Không cần đăng ký